Calculator and pencil. Office equipment at workplace. Conceptual image of desk work, financial paperwork and business economy.

Oferta – usługi księgowe

Staramy się dopasować do potrzeb i wymagań naszych klientów. Oferujemy usługi księgowe i doradcze w pełnym zakresie dla każdego typu firm, m.in :

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz ksiąg przychodów i rozchodów
 • obsługę osób opłacających zryczałtowany podatek dochodowy lub kartę podatkową
 • prowadzenie rejestrów vat
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzanie list płac, umów o pracę, zleceń i o dzieło
 • prowadzenie ewidencji pracowników, ewidencji wynagrodzeń, akt osobowych
 • sporządzanie deklaracji i składanie ich w US – również drogą elektroniczną.
 • pełną obsługę w ZUS właścicieli i pracowników – składki, zasiłki, rozliczenia, zaświadczenia – drogą elektroniczną poprzez program Płatnik i platformę ePUE
 • obsługę statystyczną firm dla potrzeb GUS
 • na zlecenie przygotujemy dokumentację potrzebną do zaciągnięcia kredytu lub uzyskania leasingu
 • wykonujemy roczne rozliczenia PIT i CIT –  także drogą elektroniczną.
 • przekazujemy cykliczne struktury JPK dla potrzeb Ministerstwa Finansów.

Naszym stałym klientom udzielamy informacji telefonicznie.

Zapraszamy również tych, którzy zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą. Pomożemy w zarejestrowaniu firmy i wyborze najlepszej formy opodatkowania.